top of page

לו"ז שבוע הספר העברי - 2023

:ת"א

14.6.23 מי אוהב תותים ותפוחים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: סלסילות לפירות -
אריה עם תות גדול יסתובב בין הילדים -

 הצגות ילדים

18:00 - שלגייה ותפוח האושר  -
18:45 - הצגה: תותי בארץ התותים  -

15.6.23 יצירתו של ביאליק לילדים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

מכינים רעשים ותופים צבעוניים -
הפעלת תופי פח -

 הצגות ילדים

18:00 - בערוגת הגינה - 

18:45 - ?יוסי בכינור ומי בתוף - 

18.6.23 סיפורים, בלונים וצבעים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: תיקים וסימניות -
ארנב יסתובב ויעשה בלוני צורות -

 הצגות ילדים

18:00 - ממלכת הצעצועים  -

19.6.22 ילדים מטיילים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: טרקטור וקטר בתלת מימד -
דוב יסתובב ויפריח בועות סבון עם הילדים -

 הצגות ילדים

18:00 - טיולי עם שבלולי  -
18:45 - נסיכה בשביל הבריאות  -

20.6.23 ספי הספר מארח

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: מחברות מקושטות לכתוב בהן סיפורים -
הפעלת ג'אגלינג בדשא -

 הצגות ילדים

18:00 - הפתעה בארץ השירים  -
18:45 - יום הולדת לספי הספר  -

21.6.23 שירים ופרחים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: פרחים וקישוטים בשלל צבעים -
עמדות קליעה למטרה -

 הצגות ילדים

18:00 - הפרחים של מלכת הגן -
18:45 - פרח לנורית  -

22.6.23 יום הולדת לחיים נחמן

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: סיפורים בתלת מימד -
משחקי ריצפה בטעם של פעם -

 הצגות ילדים

18:00 - פרפר פרח חי  -
18:45 - יום הולדת לחיים נחמן ביאליק  -

:ירושלים

14.6.23 יום הולדת לחיים נחמן

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: סיפורים בתלת מימד -
משחקי ריצפה בטעם של פעם -

 הצגות ילדים

18:00 - פרפר פרח חי  -
18:45 - יום הולדת לחיים נחמן ביאליק -

15.6.23 ספי הספר מארח

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: מחברות מקושטות לכתוב בהן סיפורים -
הפעלת ג'אגלינג בדשא -

 הצגות ילדים

18:00 - הפתעה בארץ השירים  -
18:45 - יום הולדת לספי הספר -

18.6.23 מי אוהב תותים ותפוחים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: סלסילות לתותים -
אריה עם תות גדול יסתובב בין הילדים -

 הצגות ילדים

18:00 - שלגיה ותפוח האושר  -
18:45 - הצגה: תותי בארץ התותים  -

19.6.23 סיפורים, בלונים וצבעים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: תיקים וסימניות  -
ארנב יסתובב ויעשה בלוני צורות -

 הצגות ילדים

18:00 - ארץ קשת בענן -
18:45 - ממלכת הצעצועים -

20.6.23 יצירתו של ביאליק לילדים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: מכינים רעשים ותופים צבעוניים -
הפעלת תופי פח -

 הצגות ילדים

18:00 - בערוגת הגינה  -
18:45 - ?יוסי בכינור ומי בתוף  -

 21.6.23 ילדים מטיילים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: טרקטור וקטר בתלת מימד -
דוב יסתובב ויפריח בועות סבון עם הילדים -

 הצגות ילדים

18:00 - טיול עם שבלולי -
18:45 - ריקודים מסביב לעולם -

22.6.23 שירים ופרחים

17:00 -19:30 - סדנאות והפעלות

יצירה: פרחים וקישוטים בשלל צבעים -
עמדות קליעה למטרה -

 הצגות ילדים

18:00 - הפרחים של מלכת הגן  -
18:45 - פרח לנורית  -

bottom of page